Poszukiwani twardziele do służby w Straży Miejskiej Wałbrzycha znalezieni

Znani są z ciągłego poszukiwania silnych indywidualności do swych szeregów i nie inaczej było tym razem. Straż Miejska w Wałbrzychu w swoim ogłoszeniu rekrutacyjnym oczekiwała zgłoszeń od „twardzieli”. Na szczęście, nie ominął ich los szczęśliwy i udało im się znaleźć takie osoby.

Trzech kandydatów zgłosiło chęć podjęcia służby w Straży Miejskiej. Dwójka z nich pomyślnie przeszła cały proces rekrutacyjny, a teraz czekają już tylko na dopełnienie formalności związanych z podpisaniem dokumentów.

Straż Miejska postanowiła również poinformować o wymaganiach, jakie stawia przed kandydatami na swoje stanowiska. Każdy, kto przystąpi do procesu rekrutacji, może liczyć na ciekawą pracę, nieobarczoną nudą. W końcu obywatele Wałbrzycha oraz liczni turyści regularnie korzystają z usług strażników miejskich. Przykładem tego jest fakt, że od początku 2024 roku Straż Miejska przyjęła już 715 zgłoszeń.

Kandydaci muszą spełniać konkretne wymagania: bycie obywatelem Polski, ukończenie 21. roku życia, pełnia praw publicznych, co najmniej średnie wykształcenie, nienaganna reputacja, dobra kondycja fizyczna i psychiczna, uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz brak skaz za umyślne przestępstwa lub przestępstwa skarbowe.

Natomiast „twardzielom”, którzy zdecydują się na taką służbę, Straż Miejska oferuje pracę patrolową w systemie trzyzmianowym, 8 godzin dziennie w równoważnym systemie czasu pracy, średnio 40 godzin tygodniowo przez pięć dni w tygodniu. Dodatkowo, kandydaci mogą liczyć na umowę o pracę na czas nieokreślony oraz dodatek za wieloletnią służbę (5-20%). Istnieją również dopłaty za godziny nocne i nadliczbowe.