Podpisanie umowy na przekształcenie pustego placu w miejsce spotkań dla mieszkańców osiedla

Zaledwie wczoraj doszło do sfinalizowania i podpisania kontraktu z firmą, która ma za zadanie przemienić nieużywany teren, lokalizowany między Aleją Podwale a ulicą Blankową, w atrakcyjną przestrzeń pełniącą funkcję miejsca spotkań dla społeczności lokalnej. Całe przedsięwzięcie ma zostać zrealizowane w ciągu najbliższych siedmiu miesięcy.

Planowane są inwestycje o łącznej wartości przekraczającej 5 milionów złotych. W ich ramach przewidziane jest stworzenie skateparku dedykowanego młodszym oraz starszym dzieciom i zestawu do ćwiczeń typu street workout. Oprócz tego, projekt zakłada budowę parku osiedlowego ze ścieżkami spacerowymi, elementami małej architektury oraz nowymi nasadzeniami drzew i krzewów. Cała powierzchnia będzie również ogrodzona i wyposażona w system monitoringu oraz odpowiednie oświetlenie. Finansowanie tej inwestycji pokryte jest z funduszy Wałbrzyskiego Budżetu Obywatelskiego.

Termin realizacji prac obejmuje obszar o powierzchni 16 720,21 m2. W ramach tego projektu powstanie betonowy skatepark dla dzieci i młodzieży, który będzie wyposażony w 15 różnych elementów sportowych.

„Jesienią to miejsce będzie nie do poznania!” – z entuzjazmem podsumowuje zakres przedsięwzięcia prezydent Roman Szełemej.