Najpopularniejsze wymagania w przemyśle motoryzacyjnym IATF 16949 i Global MMOG/LE

Certyfikacja IATF 16949 – standard zarządzania jakością w przemyśle motoryzacyjnym

Historia jednego z najpopularniejszych standardów branży motoryzacyjnej sięga 1999 roku, kiedy to grupa organizacji zrzeszona pod nazwą International Automotive Task Force (IATF) ustanowiła pierwszą wersję ISO/TS 16949. Celem było wprowadzenie globalnej harmonizacji systemów wymagań i certyfikacji w branży motoryzacyjnej. IATF 16949 opiera się na normach ISO:9000 i ISO:9001, definiujących elementy systemu zarządzania jakością i określających podstawy jego działania w różnego rodzaju przedsiębiorstwach produkcyjnych. Jednocześnie standard ten uzupełnia ISO:9001 o elementy specyficzne dla branży motoryzacyjnej. Wymagania te mają bezpośrednie przełożenie na poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Warto jednak również podkreślić te wymagania, które dotyczą bezpieczeństwa produktu:

 • Kontrolowany proces dopuszczenia projektu do produkcji (Product Failure Mode and Effects Analysis – Product FMEA), mająca na celu zminimalizowanie ryzyka pojawienia się wadliwych produktów.
 • Kontrolowany proces wprowadzania zmian inżynieryjnych w celu uniknięcia nieprawidłowości w procesie produkcyjnym.
 • Precyzyjnie określona metoda komunikacji pomiędzy dostawcą a klientem w przypadku wykrycia nieprawidłowości.
 • Szkolenia dla pracowników odpowiedzialnych za zapewnienie bezpieczeństwa produktu.
 • System śledzenia (traceability) mający na celu monitorowanie każdego etapu produkcji w celu identyfikacji i naprawy potencjalnych błędów.

W standardzie IATF 16949 istnieją również wymagania dotyczące procesów planowania i realizacji produkcji w motoryzacji, takie jak:

 • Wskazówki dotyczące Poka-Yoke (zapobieganie błędom ludzkim);
 • Wymóg harmonogramowania produkcji zgodnie z wymaganiami klientów;
 • Obowiązek wprowadzenia systemu Total Productive Maintenance (w tym wyliczania wskaźników takich jak: OEE, MTTR, MTBF).

W rozszerzeniu standardu, a mianowicie w “Aneksie B”. znajdują się najlepsze praktyki, które mają pomóc w doskonaleniu procesów produkcyjnych i biznesowych w branży motoryzacyjnej. Jednym z nich jest norma samooceny zarządzania łańcuchem dostaw – Global MMOG/LE.

Czy firma posiadająca już certyfikat zgodności z normą IATF 16949 powinna przyjrzeć się również standardowi Global MMOG/LE?

Global MMOG/LE to standard samooceny dostawców stosowany przez wiele firm OEM (np. Ford, Volvo, Renault, JLR i Stellantis) i Tier 1 (np. Autoliv, Bosch, Faurecia, Lear, Magna, Valeo, ZF). Często to właśnie klienci wymagają stosowania samooceny zgodnie z Global MMOG/LE, niezależnie od posiadania certyfikatu IATF 16949. Przeprowadzenie wewnętrznego audytu ma na celu sprawdzenie zgodności naszego systemu zarządzania łańcuchem dostaw z najlepszymi praktykami na świecie oraz pomóc w eliminacji ewentualnych niezgodności.

IATF 16949 = Jakość

Global MMOG/LE = Terminowość i zawartość dostaw

Główna różnica między obiema normami dotyczy ich zakresu. Global MMOG/LE nie zawiera procesu porównywalnego do niezależnej certyfikacji IATF 16949. Sami decydujemy o wyniku samooceny, a klient przyjmuje go lub odrzuca na podstawie dostarczonych przez nas dowodów. Wymagania Global MMOG/LE są bardziej szczegółowo określone i wskazują narzędzia, jakie powinny być stosowane w celu spełnienia tych wymagań, takie jak:

 • elektroniczna komunikacja z klientami i dostawcami poprzez EDI, WebEDI lub WebPortal;
 • spójna identyfikacja przestrzeni magazynowych zgodnie ze standardami WMS;
 • automatyzacja harmonogramowania produkcji przy wykorzystaniu programów klasy APS 4FACTORY.

Stosowanie zarówno IATF 16949, jak i Global MMOG/LE ma na celu zapewnienie klientom dostaw zgodnych z wymaganiami terminowymi oraz ilościowymi trzymając się przy tym ścisłej specyfikacji komponentów.

Przeczytaj: https://www.dsr.com.pl/standardowy-system-informatyczny-dla-przedsiebiorstwa-produkcyjnego-modyfikowac-czy-nie-kastomizacja-oprogramowania/

Czy wiedza na temat normy IATF 16949 może pomóc w przeprowadzeniu samooceny dostawców zgodnie z Global MMOG/LE w branży motoryzacyjnej?

Oczywiście! Bez wątpienia znajomość standardu IATF 16949 może pomóc w procesie samooceny spółki motoryzacyjnej według Global MMOG/LE. Oba standardy skupiają się na zaangażowaniu wyższego kierownictwa, podejściu procesowym i ciągłym doskonaleniu organizacji. Pytania dotyczące analizy ryzyka, planów awaryjnych, komunikacji z klientem i cyberbezpieczeństwa brzmią praktycznie tak samo w obu normach. Należy jednak wziąć pod uwagę kontekst tych pytań, który w przypadku Global MMOG/LE powinien obejmować obszary związane z przepływem materiału i równoległym do niego przepływem informacji. Dlatego inżynierowie jakości z odpowiednią wiedzą z zakresu zgodności z wymaganiami normy IATF 16949 powinni wspierać dział logistyki, który odpowiada za proces samooceny łańcucha dostaw organizacji.

Dodatkowe informacje:

https://www.dsr.com.pl/najpopularniejsze-standardy-branzy-motoryzacyjnej-iatf-16949-i-global-mmog-le/

Zobacz również:

https://www.4factory.com/