Głuszyca wprowadza nowoczesne rozwiązania dla obsługi mieszkańców

Nowe, udogodnienia dla mieszkańców Głuszycy stały się faktem. Nie jest już konieczne osobiste pojawianie się w Urzędzie Miasta zlokalizowanym przy ulicy Parkowej w celu składania różnego typu wniosków czy podań. Teraz większość spraw można załatwić będąc na miejscu w Automatycznym Biurze Obsługi Klienta (ABOK) umieszczonym w tamtejszym Centrum Kultury.

Cena urządzenia wyniosła 35 tysięcy złotych. ABOK został zainstalowany na parterze budynku Centrum Kultury, którego adres to Grunwaldzka 26A. Sylwia Kamińska, przedstawicielka głuszyckiego urzędu miasta informuje, iż za pomocą tego automatycznego biura użytkownicy mogą składać wnioski oraz podania bez konieczności osobiście stawiać się w Urzędzie Miejskim znajdującym się przy ulicy Parkowej 9.

W przestrzeni wejściowej Urzędu Miejskiego mieszkańcy Głuszycy mają również do dyspozycji opłatomat. Dzięki temu urządzeniu, opłaty na rzecz gminy, takie jak podatek od nieruchomości, opłata za dzierżawę terenu, za usługę wywozu śmieci czy opłata skarbowa, mogą być regulowane gotówką lub kartą płatniczą.

Jak zauważa Sylwia Kamińska, korzystanie z opłatomatu jest sporym udogodnieniem. Nie jest już konieczne odwiedzanie banku czy poczty w celu uregulowania zobowiązań finansowych, co jest szczególnie korzystne dla osób załatwiających sprawy urzędowe w siedzibie Urzędu Miejskiego i niekorzystających z bankowości elektronicznej.